Nhiều đơn vị quản lí bản vẽ khung thang máy "phớt lờ" dịch vụ sửa chữa vì cho rằng bảo trì định kỳ bản vẽ khung thang máy là không thật sự cần thiết, chỉ khi khung thép thang máy hỏng hóc mới gọi người đến sửa.Việc thường xuyên bào trì khung thang máy hay khung thép th… Read More


Thông thường thì bên trong cabin bản vẽ khung thang máy thường có nhiều ký hiệu mà người dùng cần tham khảo như các nút nhấn số tầng, nút đóng và mở cửa nhanh hoặc giữ cửa, nút chuông báo, nút điện thoại để bấm gọi khi thang có sự cố.Tuy nhiên người sử dụng nên tìm h… Read More


Rung lắc thi công khung thang máy có thể là do hệ thống cáp tải lâu năm bị mài mòn đi ít nhiều nên không còn an toàn cho người dùng. Hãy tham khảo thêm những bài viết sau của sàn nhẹ Linh Anh để biết cách cơi nới nhà cải tạo hay quy trình thi công khung bản vẽ khung bản vẽ khung… Read More


Nhiều đơn vị quản lí thi công khung thang máy "phớt lờ" dịch vụ bào trì vì cho rằng bảo trì định kỳ bản vẽ khung thang máy là không thật sự cần thiết, chỉ khi bản vẽ khung thang máy hỏng hóc mới gọi người đến sửa.Việc thường xuyên bào hành thi công khung thang máy hay kh… Read More


Rung lắc khung thang máy có thể là do hệ thống cáp tải lâu năm bị mài mòn đi ít nhiều nên không còn an toàn cho người dùng. Hãy tham khảo thêm những bài viết sau của sàn nhẹ Linh Anh để biết cách cơi nới vao day nhà cải tạo hay quy trình thi công khung bản vẽ khung thang máy.Nếu b… Read More